Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2017

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 30 maja 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach – działka nr 177 o pow. 0,51 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. Ww. wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

 

Wykaz nieruchomości

Lista wiadomości