Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2017

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 29 maja 2017 r., wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy, przeznaczonej do najmu gruntu w drodze bezprzetargowej, jako plac składowy i ma

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 29 maja 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości - część działki nr 1441/4 o pow. 1600 m2 (pow. całej działki wynosi 9017 m2) położonej w Opalenicy, przeznaczonej do najmu gruntu w drodze bezprzetargowej, jako plac składowy i magazynowy. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Załącznik: wykaz nieruchomości


Lista wiadomości