Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2017

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Niegolewie przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 11 kwietnia 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Niegolewie – działki nr 118/1 o pow. 0,2247 ha i nr 118/2 o pow. 0,2361 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu.

 Wykaz nieruchomości

Lista wiadomości