Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2017

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy, przeznaczonej do najmu gruntu w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 16 marca 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości - część działki nr 674 o pow. 9 m2 położonej w Opalenicy, przeznaczonej do najmu gruntu w drodze bezprzetargowej, w celu ustawienia stolików tworzących tzw. ogródek letni. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu.
 
Załącznik: wykaz nieruchomości
 

Lista wiadomości