2017

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 14 marca 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – działki nr 1453/2 o pow. 0,4432 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu.

 

 Wykaz nieruchomości

Lista wiadomości