Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na rok 2021

Zarządzenie Nr 139/2020/B z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na rok 2021.

- Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 139/2020/B z dnia 31 sierpnia 2020 r.

- Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 139/2020/B z dnia 31 sierpnia 2020 r.

- Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 139/2020/B z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 197/2020/B z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037.

Zarządzenie nr 198/2020/B z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Opalenica na 2021 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania defucytu budżetu Gminy Opalenica w roku 2021.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 - 2037.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Opalenica na 2021 rok.