Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sprawozdanie za III kwartał 2020 roku.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020.