Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej de minimis

WYKAZ