Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sprawozdanie za III kwartał 2019 roku

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019.