Jesteś tutaj:   

2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Spawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za kres od poczatku roku do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2015 r. - dochody.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2015 r. - wydatki.

Struktura wykonanych wydatków wg grup.

Informacja o zobowiązaniach niewymagalnych.

Zmiany w planie w planie wydatków.

Zmiany w planie wydatków w formie tabelarycznej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Część tabelaryczna do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica.

Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica z wykonania planu finansowego.

Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Opalenica.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy.

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy.

Uchwała nr SO-0954/57/20/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Sprawozdania finansowe Gminy Opalenica za 2015 r.

 

 

Lista wiadomości