Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2015

Sprawozdanie za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opalenica za I półrocze 2015 rok.

Część tabelaryczna do informacji z wykonania budżetu Gminy Opalenica za I półrocze 2015 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloleteniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica za I półrocze 2015 rok.

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica za I półrocze 2015 roku.

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica za I  półrocze 2015 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek Gminy Opalenica, o których mowa w art 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2015.

Opinia RIO w Poznaniu o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opalenica za pierwsze półrocze 2015 roku

Lista wiadomości