Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2015

Budżet Gminy Opalenica na 2015 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opalenica na lata 2015 – 2025.

Uchwała Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 22 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015-2025.

Załącznik Nr 1_Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015-2025.

Załącznik Nr 2_Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015-2025.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2015-2025.

Uchwała Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 22 stycznia 2015 r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2015.

Załącznik Nr 1_Plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok.

Załącznik Nr 2_Plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Załącznik Nr 3_Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Załącznik Nr 4_Dochody i wydatki w 2015 roku z zakresu zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 5_Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2015.

Załącznik Nr 6_Wydatki inwestycyjne na 2015 rok.

Załącznik Nr 7_Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2015 rok.

Załącznik Nr 8_Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów pulicznych.

Załącznik Nr 9_Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony w 2015 roku.

Załącznik Nr 10_Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 roku.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 22 stycznia 2015 roku.

Spawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za kres od poczatku roku do 31 grudnia 2015 r.

 

Lista wiadomości