Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Opalenicy

 

Pan Tomasz Matusiak – Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Opalenicy

 

ZARZĄDZENIE NR 150/2020/B BURMISTRZA OPALENICY z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Opalenica

 

Kontakt:

Tomasz Matusiak
Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica
tel. 667 691 261
e-mail: sekretarz@opalenica.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd i gminne jednostki organizacyjne;

 

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Opalenicy i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami