Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sekretariat Urzędu

Sekretariat Urzędu

Inspektor ds. Rady Miejskiej i obsługi sekretariatu Urzędu

Małgorzata Wiśniewska   

  Pokój 12  tel.: 61 44 77 281  wew. 50, 61 44 77 270, 697 873 145

info@opalenica.pl

 

 • obsługa biurowa sekretariatu Urzędu,

 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji kierowanej do podpisu Burmistrza,

 • prowadzenie ewidencji wyjść służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w godzinach pracy,

 • prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych,

 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza Opalenicy,

 • prowadzenie terminarza zajęć Burmistrza,

 • organizowanie podróży służbowych Burmistrza,

 • obsługa administracyjno-biurowa Rady Miejskiej, komisji Rady Miejskiej i radnych,

 • koordynacja terminowego przekazywania materiałów na sesje Rady Miejskiej i komisje stałe Rady Miejskiej,

 • prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych,

 • prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady Miejskiej,
 • prowadzenie zbioru i rejestru przepisów gminnych - aktów prawa miejscowego oraz udostępnianie go mieszkańcom w siedzibie Urzędu Miejskiego,
 • prowadzenie spraw i ewidencji osób wyróżnionych tytułem Honorowego Obywatela Gminy,
 • współpraca z Młodzieżową Radą Miejską w Opalenicy,
 • wybory ławników sądów powszechnych.