Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Kierownik Biura Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Tomasz Andrzejewski

Pokój 11 tel.: 61 44 77 281  wew. 39, 697 873 158

  fundusze@opalenica.pl 

 

  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego gminy,

  • aktywizacja środowisk gospodarczych, utrzymywanie kontaktów z przedsiębiorcami,

  • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań własnych gminy,

  • nadzór oraz opracowywanie programów rozwoju gminy,

  • współpraca z komórkami organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, pomoc w opracowywaniu wniosków i ich późniejszym rozliczaniu,

  • współpraca z „Echami Opalenickimi" oraz ze stowarzyszeniem KOLD,

  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów za wysokie wyniki sportowe,
  • prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.

 

  Podinspektor ds. promocji gminy

Jakub Czekała

Pokój 10 tel.: 61 44 77 281  wew. 27, 697 873 143

fundusze2@opalenica.pl

  •  redaktor naczelny "Ech Opalenickich"

 

  Inspektor ds. promocji gminy

Grzegorz Mądroszyk

Pokój 10 tel.: 61 44 77 281  wew. 27, 697 873 143

promocja2@opalenica.pl