Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kontakt

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 
 
telefon:  61 44 77 281 (w godzinach pracy UM)
               722 323 205 (po godzinach pracy UM)

 
 
 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone zostało, do realizacji następujących zadań:

1) całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Centrum w żadnym przypadku nie zastępuje działania takich służb jak: Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Wodne, Pogotowie Energetyczne, Weterynaryjne, służby sanitarne i inne.

Wymienione służby działają zgodnie ze swym przeznaczeniem i są osiągalne pod dotychczas obowiązującymi numerami telefonów.