Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Opalenicy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie nr  10/2019 Burmistrza Opalenicy z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.