Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Regulamin organizacyjny 2016 r.

Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego. 

Załącznik nr 1 - struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Załącznik nr 2 - schemat organizacyjny podległości jednostek organizacyjnych Gminy.