2007r.

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

·         Baranowska - Nowak Aldona - dyrektor Przedszkola w Wojnowicach - pobierz - format pdf.

·         Dudek Małgorzata - dyrektor Szkoły Podstawowej w Urbanowie - pobierz - format pdf.

·         Fertig Leszek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopankach - pobierz - format pdf.

·         Grabowska Ewa - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Opalenicy - pobierz - format pdf.

·         Jakubowska Longina - dyrektor Szkoły Podstawowej w Porażynie - pobierz - format pdf.

·         Konieczny Tadeusz - dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Opalenicy - pobierz - format pdf. 

·         Kortus Wiesława - dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojnowicach - pobierz - format pdf.

·         Krajewski Stefan - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" sp. z o.o. - Opalenica - pobierz - format pdf.

·         Mądry Krzysztof - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy - pobierz - format pdf.

·         Mortka - Nowak Lilianna - dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnikach - pobierz - format pdf.

·         Jakubowski Paweł - dyrektor Szkoły Podstawowej w Opalenicy - pobierz - format pdf.

·         Plewka Dorota - dyrektor Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - pobierz - format pdf.

·         Kulawiak Beata - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dakowych Mokrych - pobierz - format pdf.

·         Szuwalska - Kasprzak Dorota - kierownik Ośrodka Opieki Społecznej w Opalenicy - pobierz - format pdf.

·         Szwechłowicz Lidia - dyrektor Gimnazjum w Opalenicy - pobierz - format pdf.

·         Trzeciak Andrzej - dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury - pobierz - format pdf.

·         Wasiak Genowefa - dyrektor Zespołu Szkół w Oalenicy - pobierz - format pdf.