Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA » Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Katarzyna Terczyńska   

Pokój 27  tel.: 61 44 77 281  wew. 22

mienie@opalenica.pl

 • sprzedaż mieszkań komunalnych i lokali użytkowych,

 • sprawy pierwokupu,

 • zarządzanie obiektami użyteczności publicznej i budynkami, w których znajdują się mieszkania komunalne i lokale użytkowe,

 • komunalizacja mienia,

 • koordynacja działalności inwestycyjnej, modernizacyjnej i remontowej w obiektach stanowiących majątek gminy,

 • nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom, nadawanie i weryfikacja nazw ulic i miejscowości

 



 

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Elżbieta Mazurek

Pokój 28  tel.: 61 44 77 281  wew. 37

grunty@opalenica.pl

 

 • wydawanie decyzji zatwierdzających podział,

 • rozgraniczanie nieruchomości,

 • czasowe zajęcie terenu dla realizacji inwestycji,

 • wydawanie zezwoleń na poprowadzenie sieci uzbrojenia terenu przez grunty gminne,

 • sprzedaż, nabycie i zamiana gruntów gminnych,

 • oddawanie w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości gminnych, 

 • obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,

 • wyrażanie zgody na wykreślenie z ksiąg wieczystych hipotek i ograniczeń, wpisanych na rzecz gminy,

 • komunalizacja mienia,

 • regulacja gruntów przejętych pod drogi gminne,

 • odszkodowania za grunty przejęte poddrogi gminne,

 • opłaty adiacenckie

 

 

Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

Agnieszka Czekalska

Pokój 28  tel.: 61 44 77 281  wew. 37

grunty2@opalenica.pl

 

 • naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych,

 • przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

 • bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,

 • ustalanie innego terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,

 • prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów gminnych,

 • prowadzenie spraw związanych z najmem gruntów, budynków i lokali użytkowych,

 • prowadzenie spraw związanych z użyczeniem nieruchomości,

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości, z wyjątkiem gruntów przejętych pod drogi gminne


 

uchwała Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XII/95/2011 z dnia 04.11.2011 r. w sprawie ustalenia bonifikat udzielanych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 

 

Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i budownictwa

Adam Głowacki 

Pokój 26  tel.: 61 44 77 281  wew. 52

budynki@opalenica.pl

 

 • przygotowanie, koordynacja realizacji, odbiór i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych obiektów, stanowiących własność gminy,

 • nadzór nad obiektami, których zarządzanie jest powierzone Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego

 

Ewa Pawlak

Pomoc administracyjna 

Pokój 26  tel.: 61 44 77 281  wew. 52

 • prowadzenie spraw związanych z najmem i zamianą lokali komunalnych,

 • przyjmowanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego,

 • naliczanie i rozliczanie czynszu i innych opłat za najem lokalu,

 • ewidencja zasobów lokalowych,

 • przyjmowanie wniosków o remont lokalu komunalnego,

 • współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi

 • nadzór nad budynkami mieszkalnymi, zarządzanymi przez gmin.

 

Iwona Pierzyńska

Pomoc administracyjna 

Pokój 26  tel.: 61 44 77 281  wew. 52

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Robert Nowicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/05/2004 13:25:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Iwona Bobowska (26/05/2011 14:35:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kaczmarek (08/11/2017 11:23:24)