Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA » Stanowisko ds. pożarnictwa

Samodzielne stanowisko ds. pożarnictwa
Stanowisko ds. pożarnictwa
 

Krzysztof Kaczmarek   

 

Pokój 07 

tel.: 61 44 281 w. 49, 697 873 174, 667 687 998 

oc@opalenica.pl

   

 

 • zaopatrzenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie i sprzęt ochrony osobistej;
 • koordynacja spraw związanych z badaniami lekarskimi uprawniającymi do udziału w działaniach ratowniczych, z ubezpieczeniem członków ochotniczych straży pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz z ubezpieczeniem mienia znajdującego się w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych;
 • koordynacja terminowego przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów, przeglądu sprzętu technicznego i środków ochrony dróg oddechowych;
 • zatwierdzania kart drogowych pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego ochotniczych straży pożarnych;
 • prowadzenie ewidencji materiałowej sprzętu przekazanego w użytkowanie ochotniczym strażom pożarnym;
 • organizowanie gminnych ćwiczeń, szkoleń i manewrów ochotniczych straży pożarnych;
 • współdziałanie z PSP, Związkiem OSP RP, Strażą Leśną, zakładami pracy i innymi organami w zakresie ustalenia sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Kaczmarek (29/04/2015 13:41:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Kaczmarek (29/04/2015 13:52:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Iwona Bobowska (04/04/2018 11:14:39)