Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA » Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami
Kierownik Biura Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Tomasz Matusiak

Pokój 6 tel.: 61 44 77 281  wew. 53, 697 873 136

  promocja@opalenica.pl 

 • redaktor naczelny „Ech Opalenickich": redagowanie tekstów, nadzór nad składem gazety,

 • współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy, administracją powiatową, wojewódzką i rządową,

 • działanie w zakresie promocyjnej, sportowej i kulturalnej gminy,

 • koordynacja przygotowań imprez oraz uroczystości organizowanych przez gminę,

 • wprowadzanie materiałów i nadzór merytoryczny nad stroną internetową urzędu,

 • współpraca z przedstawicielami mediów,

 • koordynowanie działalności oraz nadzór nad gminnymi instytucjami kultury,

 • koordynowanie prac nad wnioskami o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

 

  

  Główny specjalista ds. zarządzania funduszami pomocowymi

Tomasz Andrzejewski

Pokój 10 tel.: 61 44 77 281  wew. 27, 697 873 143

  fundusze@opalenica.pl 

 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego gminy,

 • aktywizacja środowisk gospodarczych, utrzymywanie kontaktów z przedsiębiorcami,

 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań własnych gminy,

 • nadzór oraz opracowywanie programów rozwoju gminy,

 • współpraca z komórkami organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, pomoc w opracowywaniu wniosków i ich późniejszym rozliczaniu,

 • współpraca z „Echami Opalenickimi" oraz ze stowarzyszeniem KOLD,

 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów za wysokie wyniki sportowe,
 • prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.
  Podinspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Paulina Lehmann

Pokój 10 tel.: 61 44 77 281  wew. 27, 697 873 143

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Mroczek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/05/2004 14:23:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: (27/03/2007 08:46:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Iwona Bobowska (14/05/2018 08:15:46)