Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Organy władzy publicznej » Rada Miejska » Materiały na Sesję Rady Miejskiej.

Materiały na III sesję Rady Miejskiej w Opalenicy
 1. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opalenicy;
 2. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opalenicy;
 3. Projekt uchwały w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rady Miejskiej w Opalenicy;
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019;
 5. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Opalenica na lata 2019-2023;
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opalenica na lata 2016-2020;
 7. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2019

 8. załącznik nr 2

 9. Projekt uchwały w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Opalenica na lata 2019-2019
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności i zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
 11. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywnośwci dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
 12. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania-posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023";
 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar połozony pomiędzy zabudową ulicy Wyzwolenia, ulicą Powstańca Kozaka, ulicą 3 Maja, rowem od strony południowej wraz  obszarem po torze kolejowym od strony zachodniej w Opalenicy;
 14. Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
 15. Projekt zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Gimnazjalnej, Poznańskiej oraz Mostowej.
 16. Projekt zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sielinko w Gminie opalenica.

 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowania tych wydatków;
 19. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018;
 20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2018-2034.
 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Iwona Bobowska (11/12/2018 13:54:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Iwona Bobowska (11/12/2018 13:54:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kaczmarek (15/12/2018 09:08:51)