Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Zamówienia publiczne » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-przetarg nieograniczony-Przebudowa dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-przetarg nieograniczony-Przebudowa dróg gminnych ul. Poprzeczna, Zbożowa, Kręta, Słodka, Skośna wraz rozbudową, przebudową i budową odcinków kanalizacji deszczowej i budową kolektora zbiorczego