Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.opalenica.pl/Kanal-RSS.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl Opalenica 2006 120 <![CDATA[ PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/pozytek-publiczny.html&pid=673
UCHWAŁA NR IV/19/06
RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
z dnia 28 grudnia 2006 r.
 
w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr. 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 102, poz.1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz.1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:
]]> Fri, 05 Jan 2007 08:43:47 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/pozytek-publiczny/program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2007-rok.html <![CDATA[ Obowiązujące druki ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/pozytek-publiczny.html&pid=671 Obowiązujące druki do pobrania:
 
]]> Fri, 17 Dec 2004 11:10:27 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/pozytek-publiczny/dzialalnosc-pozytku-publicznego..html 1