Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.opalenica.pl/Kanal-RSS.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl Opalenica 2006 120 <![CDATA[ Nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia.html&pid=3629
 • Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie naboru uzupełniającego kandydatów na ławników sądów powszechnych.
 • ]]>
  Mon, 19 Feb 2018 09:43:57 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia/nabor-uzupelniajacy-kandydatow-na-lawnikow-sadow-powszechnych..html
  <![CDATA[ Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji pn"“Budowa zbiornika defekacji głównej (gorącej) zlokalizowanego na działce nr 73/25; obręb Opalenica” ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia.html&pid=1185 Opalenica, dnia 29 stycznia 2010 r.

  GN.III.7624-30/09

   

  Opalenica, dnia 12 luty 2010 r.

  GN.III.7624-1/10

   

  Fri, 12 Feb 2010 10:25:49 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-umarzajacej-postepowanie-pn.-uregulowanie-stosunkow-wodnych-w-lesnictwie-wozniki-1-budowa-zastawek-pietrzacych.html <![CDATA[ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej pn"Budowa zakładu stolarskiego” lokalizowanego na działce nr 113, obręb Jastrzębniki, gm. Opalenica. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia.html&pid=1205

  Opalenica, dnia 10 lutego 2010 r.

  GN.III.7624-28/09

   

   

  OBWIESZCZENIE

   

  Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 lutego 2010 r.

  ]]>
  Wed, 10 Feb 2010 13:50:11 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia/obwieszczenie-o-wydaniu-postanowienia-dla-inwestycji-pn.-budowa-drog-gminnych-w-opalenicy....html
  <![CDATA[ Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji pn. "Budowa hali mroźni na terenie Zakładu „Rudopal” Sp. z o.o. w miejscowości Rudniki nr 109, gm Opalenica” ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia.html&pid=1219 Opalenica, dnia 18 luty 2010 r.

  GN III 7624-5/2010

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZAWIADOMIENIE

   

   

  Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2010

  ]]>
  Thu, 18 Feb 2010 09:12:54 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania-o-wydanie-decyzji-pn.-budowa-hali-mrozni-na-terenie-zakladu-rudopal-sp.-z-o.o.-w-miejscowosci-rudniki-nr-109-gm-opalenica.html
  <![CDATA[ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.""Montaż przesiewacza substancji organicznej” lokalizowanego na działce numer ewidencyjny 65/12, obręb Opalenica. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia.html&pid=1237

  Opalenica, dnia 12 kwietnia 2010 r.

  GN III 7624-7/2010


     OBWIESZCZENIE  Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r., Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Opalenicy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. "Montaż przesiewacza substancji organicznejlokalizowanego na działce numer ewidencyjny 65/12, obręb Opalenica.

  Wnioskodawcą jest Nordzucker Polska S.A., ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica.


  Jednocześnie informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Opalenicy ul. 3 Maja 1, pokój 36.  ]]>
  Mon, 12 Apr 2010 10:47:24 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogloszenia/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-o-wydanie-decyzji-srodowiskowej-dla-inwestycji-pn.montaz-przesiewacza-substancji-organicznej-lokalizowanego-na-dzialce-numer-ewidencyjny-6512-obreb-opalenica..html
  1