Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.opalenica.pl/Kanal-RSS.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl Opalenica 2006 120 <![CDATA[ Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Porażyn Dworzec ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=3625 Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z 13 lutego 2018 r.

Informacja o wynikach konsultacji.  

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytk

]]>
Thu, 05 Oct 2017 14:37:12 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/zarzadzenie-burmistrza-opalenicy-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-wspolpracy-gminy-opalenica-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami..html
<![CDATA[ Informacja o wynikach konsultacji społecznych ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=3233  

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

 

]]>
Mon, 21 Nov 2016 14:09:33 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/informacja-o-wynikach-konsultacji-spolecznych.html
<![CDATA[ Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej program współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=3219
 • Zarządzenie nr 223/2016 z 28 października 2016 r.
 • ]]>
  Mon, 31 Oct 2016 08:05:48 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/ogloszenie-burmistrza-opalenicy-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-projektu-uchwaly-zmieniajacej-program-wspolpracy-gminy-opalenica-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2017-r..html
  <![CDATA[ Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=3206
 • Zarządzenie nr 216/2016 z 14 października 2016 r.
 • ]]>
  Fri, 14 Oct 2016 13:20:41 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/ogloszenie-burmistrza-opalenicy-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-projektu-programu-wspolpracy-gminy-opalenica-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2017-rok.html
  <![CDATA[ Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat oczekiwań i potrzeb dotyczących działalności biblioteki. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=3190 OBWIESZCZENIE ]]> Mon, 26 Sep 2016 15:11:53 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/obwieszczenie-burmistrza-opalenicy-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-na-temat-oczekiwan-i-potrzeb-dotyczacych-dzialalnosci-biblioteki..html <![CDATA[ Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Porażyn Dworzec. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=2971 OBWIESZCZENIE ]]> Fri, 08 Jan 2016 08:34:02 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/obwieszczenie-burmistrza-opalenicy-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-z-mieszkancami-solectwa-porazyn-dworzec..html <![CDATA[ Informacja o wynikach konsultacji społecznych. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=2887 INFORMACJA ]]> Mon, 02 Nov 2015 14:41:31 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/informacja-o-wynikach-konsultacji-spolecznych..html <![CDATA[ Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami... ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=2870 Zarządzenie nr 209/2015 Burmistrza Opalenicy z 14 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektuuchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarzadowymioraz innymi podmiotami, prowadzacymi działalność pozytku publicznego na 2016 rok.

  ]]>
  Wed, 14 Oct 2015 10:00:57 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/ogloszenie-burmistrza-opalenicy-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-wspolpracy-gminy-opalenica-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami....html
  <![CDATA[ Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opalenica ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=2849 Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy

  projekt uchwały

  ]]>
  Mon, 21 Sep 2015 08:29:14 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/ogloszenie-burmistrza-opalenicy-o-skierowaniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-opalenica.html
  <![CDATA[ Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.... ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=2480 Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego

  ]]>
  Thu, 09 Oct 2014 11:41:22 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/zarzadzenie-burmistrza-opalenicy-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-wspolpracy-gminy-opalenica-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami....1.html
  <![CDATA[ Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=2428 Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz

  ]]>
  Fri, 25 Jul 2014 11:28:21 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/zarzadzenie-burmistrza-opalenicy-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-projektu-uchwaly..html
  <![CDATA[ Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.... ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=2212 Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014

  ]]>
  Fri, 11 Oct 2013 10:09:32 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/zarzadzenie-burmistrza-opalenicy-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-projektu-uchwaly-w-sprawie-programu-wspolpracy-gminy-opalenica-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami.....html
  <![CDATA[ Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=2145 Ogłoszenie  Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

  ]]>
  Tue, 09 Jul 2013 14:54:49 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/ogloszenie-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-wielkopolskiej-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko..html
  <![CDATA[ Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy w sprawie Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Opalenica na lata 2014-2020. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=2125 Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej  w Opalenicy w sprawie Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Opalenica na lata 2014-2020. ]]> Mon, 17 Jun 2013 14:10:16 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/obwieszczenie-burmistrza-opalenicy-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-opalenicy-w-sprawie-aktualizacji-strategii-rozwoju-spoleczno-gospodarczego-gminy-opalenica-na-lata-2014-2020..html <![CDATA[ Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu zarządzenia w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Gminie Opalenica oraz ustalenia zasad jej dział ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=2118 Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu zarządzenia w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Gminie Opalenica oraz ustalenia zasad jej działani

  ]]>
  Thu, 13 Jun 2013 08:59:21 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne/zarzadzenie-burmistrza-opalenicy-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-projektu-zarzadzenia-w-sprawie-ustalenia-skladu-i-zasad-powolywania-czlonkow-gminnej-rady-sportu-w-gminie-opalenica-oraz-ustalenia-zasad-jej-dzialania..html
  <![CDATA[ Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z dnia 19 października 2011 r. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konsultacje-spoleczne.html&pid=1668 Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia ponownych konsultacji z mieszkańcami Gminy projektu uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opalenicy