Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.opalenica.pl/Kanal-RSS.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl Opalenica 2006 120 <![CDATA[ Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Opalenica. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=3395 Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego.

]]>
Thu, 11 May 2017 11:50:59 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/informacja-o-zbednNych-skladnikach-rzeczowych-majatku-ruchomego-gminy-opalenica.1.html
<![CDATA[ Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu Mercedes 207D ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=3238 OGŁOSZENIE

 

Załączniki do pobrania:
1.

]]>
Wed, 23 Nov 2016 14:30:00 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/informacja-o-zbednych-skladnikach-rzecz1owych-majatku-ruchomego-gminy-opalenica.1.html
<![CDATA[ Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Opalenica. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=3184 GK.6131.2.43.2016.BB

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Opalenica
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

2. Przedmiot przetargu:
Samochód osobowy marki Mercedes Benz o następujących danych technicznych:

Rok produkcji: 1989
Data pierwszej rejestracji: 20.07.1995 r.
Nr rejestracyjny: PNT 21008
Nr karty pojazdu: nie wydano
Nr identyfikacyjny (VIN): WDB60136110933429
Kolor nadwozia: biało - zielony
Pojemność/moc silnika: 2400cm,
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Przebieg: 455323 km

Pojazd przeznaczony do sprzedaży wymaga remontu kapitalnego silnika, , zawieszenia oraz nadwozia w zakresie prac blacharsko lakierniczych.

3. Tryb przetargu:
pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. miejsce zamieszkania (siedziba),
3. numer telefonu,
4. numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5. datę sporządzenia oferty,
6. oferowaną cenę,
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Opalenica PKO

]]>
Fri, 16 Sep 2016 10:20:27 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/informacja-o-zbednych-skladnikach-rzeczowych-majatku-ruchomego-gminy-opalenica.1.html
<![CDATA[ Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Opalenica ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=3065 Wykaz zbędnych składników ]]> Mon, 18 Apr 2016 08:11:34 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/informacja-o-zbednych-skladnikach-rzeczowych-majatku-ruchomego-gminy-opalenica11.html <![CDATA[ Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego gminy Opalenica ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=3015 Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego

]]>
Thu, 18 Feb 2016 14:44:52 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/informacja-o-zbednych-skladnikach-rzeczowych-majatku-ruchomego-gminy-opalenica1.html
<![CDATA[ Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna opałowego ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=2999 Ogłoszenie o przetargu

formularz

]]>
Wed, 10 Feb 2016 08:58:19 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/przetarg-nieograniczony-ofertowy-na-sprzedaz-drewna-opalowego1.html
<![CDATA[ Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy o przetargu pisemnym na sprzedaż drzew na pniu ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=2928 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drzew na pniu.

załączniki nr 1 i 2

]]>
Tue, 01 Dec 2015 14:50:06 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/ogloszenie-burmistrza-opalenicy-o-przetargu-pisemnym-na-sprzedaz-drzew-na-pniu.html
<![CDATA[ Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lekkiego samochodu pożarniczego Żuk ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=2904 Ogłoszenie o przetargu ]]> Wed, 18 Nov 2015 09:32:41 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/ogloszenie-burmistrza-opalenicy-o-przetargu-nieograniczonym-na-sprzedaz-lekkiego-samochodu-pozarniczego-zuk.html <![CDATA[ Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Opalenica ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=2902 Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego ]]> Mon, 16 Nov 2015 09:28:32 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/informacja-o-zbednych-skladnikach-rzeczowych-majatku-ruchomego-gminy-opalenica.html <![CDATA[ Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy o przetargu nieograniczonym na sprzedaż radarowego miernika (fotoradaru przenośnego) ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=2903 Ogłoszenie o przetargu ]]> Tue, 17 Nov 2015 14:00:56 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/ogloszenie-burmistrza-opalenicy-o-przetargu-nieograniczonym-na-sprzedaz-radarowego-miernika-fotoradaru-przenosnego.html <![CDATA[ Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 004 ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=2853 Protokół z przebiegu przetargu ]]> Mon, 21 Sep 2015 14:08:31 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/rozstrzygniecie-przetargu-na-sprzedaz-samochodu-pozarniczego-jelcz-004.html <![CDATA[ Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy o przetargu nieograniczonym na sprzedaż ciężkiego samochodu pożarniczego Jelcz 004. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=2827 OGŁOSZENIE ]]> Wed, 02 Sep 2015 12:52:03 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/ogloszenie-burmistrza-opalenicy-o-przetargu-nieograniczonym-na-sprzedaz-ciezkiego-samochodu-pozarniczego-jelcz-004..html <![CDATA[ Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Opalenica. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=2826 INFORMACJA ]]> Wed, 02 Sep 2015 12:47:28 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/informacja-o-zbednych-skladnikach-rzeczowych-majatku-ruchomego-gminy-opalenica..html <![CDATA[ Gmina Opalenica ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna opałowego. ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=2483 Gmina Opalenica ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna opałowego.

Ogłoszenie

]]> Thu, 09 Oct 2014 13:49:31 +0200 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/gmina-opalenica-oglasza-przetarg-nieograniczony-ofertowy-na-sprzedaz-drewna-opalowego..html <![CDATA[ Ogłoszenie o przetargu ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=1140  Zbywane składniki:

  • Samochód pożarniczy
  • Ciagnik rolniczy
  • Przyczepa ciągnikowa

 

Treść ogłoszenie


]]>
Wed, 09 Dec 2009 14:19:16 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/ogloszenie-o-przetargu1.html
<![CDATA[ Wykaz zużytych składników majątku ruchomego ]]> http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku.html&pid=1139  

 Nazwa  Opis  Spos&oacu
]]>
Tue, 01 Dec 2009 14:12:59 +0100 http://bip.opalenica.pl/biuletyn-informacji-publicznej/informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku/wykaz-zuzytych-skladnikow-majatku-ruchomego.html
1